0936 645 338

Chi phí khám chữa bệnh 

 

 

Nhằm giúp cho hoạt động truyền tải thông tin điều trị bệnh gan đến các bệnh nhân đang thật sự cần, Quý Vị vui lòng hỗ trợ cho các Anh Em ở Việt Nam 500.000 VND trên mỗi lần khám để duy trì, củng cố và nhân rộng hoạt động này ngày một tốt hơn.

Chi phí điều trị bệnh gan

Chi phí điều trị bệnh gan

Chi phí chữa trị thật sự sẽ được Giáo Sư trao đổi trực tiếp với bệnh nhân sau khi nhận lời chữa trị trên cơ sở người bệnh vẫn còn có hi vọng chữa khỏi.

Hình thức khám bệnh trực tuyến trao đổi, nói chuyện qua máy tính.

Quy trình khám bệnh :

Bước 01: Bệnh nhân liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại Việt Nam

Bước 02: Bộ phận hỗ trợ sẽ sắp xếp lịch làm việc với Giáo Sư

Bước 03: Giáo Sư sẽ trao đổi trực tiếp với bệnh nhân về tình trạng bệnh và đưa ra cách chữa trị phù hợp.

Hotline: 0936.645.338